Εγκατάσταση και Εκπαίδευση

  • Μελέτη: Οι μηχανικοί της Hellenic Hydrocut, με γνώμονα τη λειτουργικότητα του χώρου που απαιτείται από το μηχάνημα, είναι δίπλα σας για τη σωστή χωροταξική τοποθέτηση και εγκατάσταση του εξοπλισμού.

 

  • Εγκατάσταση: Αναλαμβάνει εξ'ολοκλήρου την εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση του μηχανήματος, η οποία περιλαμβάνει τη μεταφορά, την τοποθέτηση, τη μηχανολογική, ηλεκτρολογική και υδραυλική σύνδεση και τη θέση του μηχανήματος σε λειτουργία.

 

  • Εκπαίδευση: Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας φροντίζει την απόκτηση πλήρους κατανόησης της λειτουργίας και του χειρισμού του μηχανήματος. Παράλληλα διεξάγεται εκπαίδευση στη χρήση προγράμματος CAD/CAM, παρέχοντας έτσι ολοκληρωμένες γνώσεις για τη βέλτηστη χρήση του συστήματος υδροκοπής.  

 

 

 

Τεχνική Υποστήριξη και Service


Βασικό σημείο υπεροχής της Hellenic Hydrocut είναι η παροχή του πληρέστερου και αμεσότερου After Sale Service:

  • Συντήρηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του μηχανήματος.
  • Στοκ γνήσιων ανταλλακτικών και αναλώσιμων με άμεση αποστολή.
  • Service και υποστήρηξη για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα.
  • Δοκιμαστικές κοπές σε νέα υλικά και εφαρμογές.