Αναλώσιμα

Τα μέρη που εμπλέκονται στην παραγωγή της υψηλής πίεσης όπως: τσιμούχες, εξαρτήματα βαλβίδων εισόδου - εξόδου, έμβολα, φίλτρα κλπ.