Υδροκοπές

Τα μηχανήματα υδροκοπής της HELLENIC HYDROCUT σχεδιάζονται με βάση τα πλέον σύγχρονα παγκόσμια στάνταρ. Το σύστημα αποτελείται από εξελιγμένα και αξιόπιστα στον τομέα τους εξαρτήματα και μονάδες.