Η Εταιρεία μας

Η Hellenic Hydrocut δραστηριοποιείται στην κατασκευή CNC συστημάτων υδροκοπής από το 1999. Για περισσότερα από 20 χρόνια δημιουργεί τεχνογνωσία στην υδροκοπή για την Ελλάδα και τον κόσμο.

Σαν πρωτοπόρος κατασκευαστής συστημάτων υδροκοπής στην Ελλάδα, αναπτύσσει συνεχώς νέα προϊόντα τα οποία απευθύνονται στην σύγχρονη αγορά.

Πελάτες μας είναι επιχειρήσεις απ' όλους του χώρους της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και της υπεργολαβίας, που χρησιμοποιούν συστήματα κοπής υψηλής απόδοσης, για αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη παραγωγή. 

Στόχος μας

 • Ο σχεδιασμός και η κατασκευή μίας γκάμας μηχανημάτων,
        που να καλύπτει τις εξατομικευμένες ανάγκες των πελατών μας.
 • Η εξέλιξη της τεχνολογίας της υδροκοπής μέσω συνεχούς έρευνας.
 • Η ανάπτυξη τεχνογνωσίας υψηλού επιπέδου σχετικά με την υδροκοπή.
 • Η μεταφορά τεχνογνωσίας στους πελάτες μας.
 • Η άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας.
H Hellenic Hydrocut σας παρέχει

Μηχανήματα με:

 • Στιβαρή κατασκευή.
 • Εγγυημένη ποιότητα εξαρτημάτων.
 • 3 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας.
 • Προηγμένη ηλεκτρομηχανολογική σχεδίαση.
 • Μελέτη εγκατάστασης.
 • Εγκατάσταση.
 • Εκπαίδευση χειρισμού.
 • Συντήρηση εξοπλισμού.
 • Απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες.